اطلاعیه

  حضور شرکت ایران آیمدی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی "ایران متافو "- سالن ۳۵        ۹ الی ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱