اطلاعیه

  حضور شرکت سیلیکات گستر کاوه دربیست و هفتمین نمایشگاه " کاشی و سرامیک چینی بهداشتی و صنایع وابسته" ۲۹ دی ماه لغایت دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ سالن ۱۰ و ۱۱محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران