محصولات و فرآورده های نسوز

۱- انواع برد و لوله کلسیوم سیلیکات عایق

۲- انواع سرامیک فایبر از شرکت ترمال سرامیکس شامل :

         ۲.۱- الیاف سرامیکی

         ۲.۲- پتوی سرامیکی

         ۲.۳- برد سرامیکی

         ۲.۴- کاغذ و ورق سرامیکی

         ۲.۵- صفحات شیگان

۳- گلوله سرامیکی

۴- گلوله آلومینایی

۵- سیمان آلومینا سیمان و ملات نسوز

۶- تابولار آلومینا

۷- اکسید آلومینیوم

۸- آجر عایق نسوز

۹- جرم نسوز آلومینایی

۱۰- قطعات پیش ساخته نسوز

۱۱- پودر مگنزیت سینتر شده

۱۲- بوکسیت

۱۳- والاستونیت ( ولاستونایت )

۱۴- زیرکون پچ


 • Bauxite 2

 • Alumina Cement 71

 • Bauxite 1

 • Bauxite 3

 • IMD Castable 1

 • Ceramic Fiber

 • Bauxite 4

 • IMD Prod.Line

 • Bauxite 5

 • Ceramic Fiber Blanket

 • Bauxite Powder

 • IMD Prod.Package

 • Bauxite1

 • Bauxite Package

 • Bauxite2

 • IMD Pre Shape 1

 • Alumina Cement

 • IMD Castable & Mortar

 • Ceramic Fiber Board

 • IMD Pre Shape 2

 • Ceramic Fiber Paper

 • IMD Plant