کارخانه ها

کارخانه ها :

کارخانه تولیدی ایران آیمدی

آدرس : ساوه - شهر صنعتی کاوه خیابان بیست و سوم

تلفن : ۰۸۶۴۲۳۴۶۱۲۷

فکس : ۰۸۶۴۲۳۴۶۳۲۶

---------------------------------------

کارخانه تولیدی و صنعتی اردان پودر

آدرس : ساوه - شهر صنعتی کاوه خیابان هجدهم

تلفن : ۰۸۶۴۲۳۴۶۰۶۱

فکس : ۰۸۶۴۲۳۴۶۲۹۸

---------------------------------------

کارخانه تولیدی سیلیکات گستر کاوه

آدرس : ساوه - شهر صنعتی کاوه خیابان بیستم

تلفن : ۰۸۶۴۲۳۴۶۰۴۰

فکس : ۰۸۶۴۲۳۴۶۳۰۷


موقعیت جغرافیایی

Saveh Factory Map