فهرست اخبار

بیست و هفتمین نمایشگاه کاشی و سرامیک چینی و صنایع وابسته
۲۹ دی ماه لغایت ۲ بهمن ۱۴۰۱
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن ۱۰ و ۱۱ پذیرای شما هستیم
۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۳
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز
هتل المپیک تهران غرفه ۲۲ پذیرای حضور گرمتان هستیم
۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۸
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی " ایران متافو "
۹ الی ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن ۳۵ پذیرای شما هستیم
۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۵
[ تعداد بازدید : ۱۰۰ ]