صنایع کاشی و سرامیک و لعاب

۱- مواد نسوز کوره های پخت سرامیک

۲- انواع پودر های سیلیکات زیرکنیوم

         ۲.۱-  پودرسیلیکات زیرکنیوم 325 مش

         ۲.۲- پودرسیلیکات زیرکنیوم 200 مش

         ۲.۳- پودرسیلیکات زیرکنیوم 5 میکرون

۳- کائولن

۴- فلدسپار پتاسیوم ( فلدسپات )

۵- پودر فلوراسپار ( فلورین )

۶- تری پلی فسفات سدیم

۷- کربنات باریم

۸- کربنات پتاسیم

۹- گلوله سرامیکی آلومینایی

۱۰- والستونیت ( ولاستونایت )

۱۱- اسید بوریک

۱۲- اکسید تیتانیوم ( آناتاس )

۱۳- بوراکس پنتاهیدرات


 • Tabular Alumina Granul1

 • Tabular Alumina Granul2

 • Tabular Alumina Powder1

 • Tabular Alumina Powder2

 • Tabular Alumina Granul3

 • Ceramic Fiber Sheet and Borad

 • SGK Plant

 • SGK Prod. Line

 • SGK View

 • SGK Zirconium Silicate 5Mic

 • SGK Zirconium Silicate 325Mesh

 • Titanium DiOxide

 • Zirgcon Sand for Grinding