صنایع جوشکاری و الکترود سازی

۱- اکسید منگنز

۲- پیرولوزیت

۳- دی اکسید منگنز

۴- هاسمنایت

۵- ایلمنایت

۶- ماسه روتایل

۷- پودر فرومنگنز

۸- پودر آهن

۹- اکسید تیتانیوم

۱۰- لکوکسین

۱۱- پودر مگنزیت

۱۲- فلوراسپار ( فلورین )

۱۳- پودر فروسیلیس 45% استابلایز

۱۴- پودر فروکروم

۱۵- پودر فرومولیبدن

۱۶- پودر فروتیتان • Ardan Powder Prod.Line 2

 • FeCr HC

 • FeMn HC

 • FeMn LC

 • FeMn LC-Stabilized

 • FeMn MC

 • FeMo

 • FeSi-45

 • FeSi-Stabilized

 • Ardan Powder Prod Line 1

 • FeCr HC

 • FeMn HC

 • FeMn LC

 • FeMn LC-Stabilized

 • FeMn MC

 • FeMo

 • FeSi-45

 • FeSi-Stabilized

 • Flourspar Lumps

 • IMD Flourspar Grinding

 • Rutile Sand